სიახლეების გამოწერა
გამოწერა
გამოწერის გაუქმება
გამოწერის გაუქმება
გაუქმება
სიახლეების გამოწერა
სახელმწიფოს მხარდაჭერით, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში, რძის გადამმუშავებელი საწარმო გაფართოვდა
შეღავათიანი აგრო კრედიტი