სიახლეების გამოწერა
გამოწერა
გამოწერის გაუქმება
გამოწერის გაუქმება
გაუქმება
სიახლეების გამოწერა
აგროდაზღვევის პროგრამის ფარგლებში დაზღვეული მიწის ფართობი 24% გაიზარდა
აგროდაზღვევა