სიახლეების გამოწერა
გამოწერა
გამოწერის გაუქმება
გამოწერის გაუქმება
გაუქმება
სიახლეების გამოწერა
აგრო ფორუმი 2015

სოფლის მეურნეობის, კვების მრეწველობის, გადამამუშავებელი და შემფუთველი ტექნოლოგიების მე–15 საერთაშორისო გამოფენის ფარგლებში, 19-20 ნოემბერს აგროფორუმი Georgia Agro Forum 2015 ტარდება. ფორუმი უკრაინული ორგანიზაცია APK-Inform Agency ორგანიზებითა და საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და საქართველოს ფერმერთა ასოციაციაციის მხარდაჭერით გაიმართება. აგროფორუმის მიზანს საქართველოს აგრარული სექტორის პერსპექტივების და საინვესტიციო პოტენციალის განხილვა, ასევე საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება წარმოადგენს.

18 ნოემბერი