სიახლეების გამოწერა
გამოწერა
გამოწერის გაუქმება
გამოწერის გაუქმება
გაუქმება
სიახლეების გამოწერა
აგროდიზელით ხელშეწყობის პროგრამა
აგროდიზელი
აგროდიზელით ხელშეწყობის პროგრამა

*პროგრამით მოსარგებლეთა ბაზის საბოლოო განახლება განხორციელდა 30.11.2020-ის მდგომარეობით.

პროგრამის ფარგლებში დიზელის საწვავის შეღავათიან ფასად შეძენას შეძლებენ საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში რეგისტრირებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 0,25-დან 100 ჰექტარი ფართობის მიწის ნაკვეთის მფლობელი ფიზიკური და იურიდიული პირები.

საწვავის ლიმიტი 1 ჰექტარზე 150 ლიტრის ოდენობით განისაზღვრა. პროგრამის ბენეფიციარები აგროტექნიკური სამუშაოებისთვის  საჭირო დიზელის საწვავს, ბაზარზე არსებულთან შედარებით, მნიშვნელოვნად დაბალ ფასად იყიდიან.

2021 წლის 1 მარტიდან დიზელის საწვავის ფასი ავტოგასამართ სადგურებზე შეადგენს 2.12 ლარს,ხოლო ბაზაში  2.08 ლარს. 

პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს პირველადი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოების ზრდას, რაც, თავის მხრივ, სასურსათო უზრუნველყოფასა და პროდუქციის თვითღირებულებაზე დადებითად აისახება.
 

მიიღეთ აგრო დიზელის ბარათი ონლაინ

WWW.MY.MEPA.GOV.GE