სიახლეების გამოწერა
გამოწერა
გამოწერის გაუქმება
გამოწერის გაუქმება
გაუქმება
სიახლეების გამოწერა
გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი
სასოფლო სამეურნეო პროდუქტების გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსება
 • გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი
 • გადამამუშავებელი საწარმოების კომპონენტი
  • პირობები
  • შესაბამისობის კრიტერიუმები
  • ეტაპები და წარმოსადგენი დოკუმენტაცია
 • შემნახველი საწარმოების კომპონენტი
  • პირობები
  • შესაბამისობის კრიტერიუმები
  • ეტაპები და წარმოსადგენი დოკუმენტაცია
 • იხილეთ ხშირად დასმული შეკითხვები
ავტორიზაცია
რეგისტრაცია
გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი

* გაცნობებთ ,რომ  გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტის  გადამამუშავებელი საწარმოების კომპონენტის ნაწილში განაცხადების მიღება შეწყვდება 2020 წლის 18 მარტიდან.

* შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტის ფარგლებში განაცხადების მიღება დაიწყება 2020 წლის 18 თებერვლის 11 საათიდან ელექტრონული ფორმით (ვებ გვერდის rda.gov.ge მეშვეობით).

რეგისტრაციისთვის გადადით ბმულზე : enterprise.rda.gov.ge