სიახლეების გამოწერა
გამოწერა
გამოწერის გაუქმება
გამოწერის გაუქმება
გაუქმება
სიახლეების გამოწერა
ტექნიკური დახმარების სახელმწიფო პროგრამა
ტექნიკური დახმარების სახელმწიფო პროგრამა
  • ტექნიკური დახმარების სახელმწიფო პროგრამა
  • თანადაფინანსების პირობები
  • ბენეფიციარის მიერ შესასრულებელი ვალდებულებები და წარმოსადგენი დოკუმენტაცია
  • იხილეთ ხშირად დასმული შეკითხვები
ტექნიკური დახმარების სახელმწიფო პროგრამა

*ტექნიკური დახმარების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ახალი განაცხადების მიღება 15.01.2021-დან შეჩერებულია.

პროგრამის მიზანი 

  • სააგენტოს მიერ განხორციელებული/განსახორციელებელი პროექტების/პროგრამების ფარგლებში დაფინანსებული/დასაფინანსებელი პოტენციური ბენეფიციარების/ბენეფიციარების მხარდაჭერა თანადაფინანსების ან/და საკონსულტაციო მომსახურეობის ან/და ტრენინგის ჩატარების გზით. 

* განაცხადების მიღება დროებით შეჩერებულია აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ბრენდირებისა და  შეფუთვის დიზაინის შექმნის მიმართულებით, მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ პროექტის  თანადაფინანსებაში არ მონაწილეობს დონორი ორგანიზაცია.  

  • სააგენტოს მიერ განხორციელებული/განსახორციელებელი პროექტებით/პროგრამებით გათვალისწინებული დარგისა და მიმართულებების გაძლიერება და მხარდაჭერა. 

პროგრამის ამოცანა 

  • სააგენტოს მიერ განხორციელებული პროგრამების/პროექტების ფარგლებში, დაფინანსებული/დასაფინანსებელი  ბენეფიციარების მიერ წარმოებული/საწარმოებელი პროდუქციის ხარისხის, უვნებლობის, მიკვლევადობის და კონკურენტუნარიანობის ზრდის ხელშეწყობა თანადაფინანსების გზით.