სიახლეების გამოწერა
გამოწერა
გამოწერის გაუქმება
გამოწერის გაუქმება
გაუქმება
სიახლეების გამოწერა

ხორბლის იმპორტის სუბსიდირების სახელმწიფო პროგრამა
ხორბლის იმპორტი
  • ხორბლის იმპორტის სუბსიდირების სახელმწიფო პროგრამა
  • პროგრამის პირობები და შეზღუდვები
  • ეტაპები და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა
  • ბენეფიციარის მიერ შესასრულებელი ვალდებულებები და პასუხისმგებლობა
  • იხილეთ ხშირად დასმული შეკითხვები
ხორბლის იმპორტის სუბსიდირების სახელმწიფო პროგრამა

ხორბლის იმპორტის სუბსიდირების სახელმწიფო პროგრამის  მიზანია  არა საფურაჟე/სასურსათო ხორბლის და პირველი ხარისხის ხორბლის ფქვილზე არსებული საცალო სარეალიზაციო ფასის შენარჩუნება.

პროგრამის ამოცანას წარმოადგენს ქვეყანაში ხორბლის და პირველი ხარისხის ხორბლის  ფქვილის მარაგების შექმნის სტიმულირება.

   *II  ეტაპი - განაცხადების მიღება განხორციელდება 2020 წლის 1 მაისის 14:00 საათიდან 2020 წლის 4 მაისის 14:00 საათამდე. განაცხადები მიიღება 2050 ტონა ხორბლის იმპორტის სუბსიდირებაზე.