სიახლეების გამოწერა
გამოწერა
გამოწერის გაუქმება
გამოწერის გაუქმება
გაუქმება
სიახლეების გამოწერა
პროგრამებში/პროექტებში მონაწილეობის მსურველებმა განაცხადები უნდა წარმოადგინონ მხოლოდ ქართულ ენაზე.
რატომ უნდა დარეგისტრირდეთ my.mepa.gov.ge-ზე ?
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების მესაკუთრეთა ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამა
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამები
გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი
ტექნიკური დახმარების სახელმწიფო პროგრამა
მწვანე საგრანტო პროგრამა
შეღავათიანი აგროკრედიტი
საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამა
ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის პროგრამა
აგროდაზღვევა
სასოფლო-სამეურნეო მექანიზაციის თანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამა
მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის სახელმწიფო პროგრამა
დანერგე მომავალი
მოსავლის ამღები სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსების პროგრამა
სოფლის განვითარების პროგრამასაგრანტო თანადაფინანსება არასასოფლო-სამეურნეო საქმიანობისთვისპროგრამა ხორციელდება ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ENPARD III პროგრამის ფარგლებში, გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით.
არასტანდარტული ვაშლის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობის პროგრამა
ხორბლის ფქვილის სუბსიდირების სახელმწიფო პროგრამა
ქალაქ ბაქოში გამართულ საერთაშორისო გამოფენაზე CASPIAN AGRO 2022 ქართულმა კომპანიებმა დამთვალიერებლებს საკუთარი პროდუქცია წარუდგინეს