სიახლეების გამოწერა
გამოწერა
გამოწერის გაუქმება
გამოწერის გაუქმება
გაუქმება
სიახლეების გამოწერა
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი ,,მეგრული ჩაი 2018
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივმა, ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის პროგრამის ფარგლებში, 2018 წელს, სამეგრელოს რეგიონში, აღადგინა 10 ჰა-ზე გაშენებული ჩაის პლანტაცია. სახელმწიფო თანადაფინანსება 20 ათას ლარზე მეტს შეადგენს. 
 
ბენეფიციარმა, ასევე ისარგებლა პროექტით ,,შეღავათიანი აგროკრედიტი", მიღებული სესხით პლანტაციის შემოღობვა უზრუნველყო.
25 მარტი
ევროკავშირის და UNDP-ის სოფლის განვითარების პროგრამა სოფლად მეწარმეობის განვითარებას უწყობს ხელს