სიახლეების გამოწერა
გამოწერა
გამოწერის გაუქმება
გამოწერის გაუქმება
გაუქმება
სიახლეების გამოწერა
პროგრამებში/პროექტებში მონაწილეობის მსურველებმა განაცხადები უნდა წარმოადგინონ მხოლოდ ქართულ ენაზე.
რატომ უნდა დარეგისტრირდეთ my.mepa.gov.ge-ზე ?
დანერგე მომავალი
ტექნიკური დახმარების სახელმწიფო პროგრამა
მწვანე საგრანტო პროგრამა
სასოფლო-სამეურნეო მექანიზაციის თანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამა
სოფლის განვითარების პროგრამასაგრანტო თანადაფინანსება არასასოფლო-სამეურნეო საქმიანობისთვისპროგრამა ხორციელდება ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ENPARD III პროგრამის ფარგლებში, გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით.
კახეთის რეგიონში სეტყვის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება
არასტანდარტული ვაშლის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობის პროგრამა
აგროდიზელით ხელშეწყობის პროგრამა
ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის პროგრამა
შეღავათიანი აგროკრედიტი
აგროდაზღვევა
მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის სახელმწიფო პროგრამა
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამები
გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა, ლევან დავითაშვილმა სოფლის განვითარების სააგენტოს საქმიანობის ანგარიში მოისმინა