სიახლეების გამოწერა
გამოწერა
გამოწერის გაუქმება
გამოწერის გაუქმება
გაუქმება
სიახლეების გამოწერა
აგროდაზღვევით მოსარგებლე ფერმერთა რაოდენობა, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, 40%-ით მეტია
აგროდაზღვევა
სოფლის განვითარების პროგრამის მწვანე გრანტების კომპონენტში განაცხადების მიღება დაიწყო