სიახლეების გამოწერა
გამოწერა
გამოწერის გაუქმება
გამოწერის გაუქმება
გაუქმება
სიახლეების გამოწერა
სადემონსტრაციო ნაკვეთზე კარტოფილის ჯიშთა გამოცდა წარმატებით განხორციელდა
სოფლის განვითარება
სოფლის განვითარების პროგრამის მწვანე გრანტების კომპონენტში განაცხადების მიღება დაიწყო