სიახლეების გამოწერა
გამოწერა
გამოწერის გაუქმება
გამოწერის გაუქმება
გაუქმება
სიახლეების გამოწერა
აგროდაზღვევის პროგრამაში ჩართულ ფერმერებს, სეტყვის შედეგად მიღებული ზარალი აუნაზღაურდათ
აგროდაზღვევა