სიახლეების გამოწერა
გამოწერა
გამოწერის გაუქმება
გამოწერის გაუქმება
გაუქმება
სიახლეების გამოწერა
„სოფლის განვითარების პროგრამას“ ახალი მიზნობრივი კომპონენტი - მწვანე გრანტები (GMG) დაემატა
სოფლის განვითარება