სიახლეების გამოწერა
გამოწერა
გამოწერის გაუქმება
გამოწერის გაუქმება
გაუქმება
სიახლეების გამოწერა
მემორანდუმი სააგენტოსა და USAID/REAP შორის
გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი
ევროკავშირის და UNDP-ის სოფლის განვითარების პროგრამა სოფლად მეწარმეობის განვითარებას უწყობს ხელს