სიახლეების გამოწერა
გამოწერა
გამოწერის გაუქმება
გამოწერის გაუქმება
გაუქმება
სიახლეების გამოწერა
HACCP და ISO22000 სტანდარტების დანერგვა იგეგმება
გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი
ევროკავშირის და UNDP-ის სოფლის განვითარების პროგრამა სოფლად მეწარმეობის განვითარებას უწყობს ხელს