სიახლეების გამოწერა
გამოწერა
გამოწერის გაუქმება
გამოწერის გაუქმება
გაუქმება
სიახლეების გამოწერა
ერთიანი აგროპროექტის ბენეფიციარებს ტრენინგი ჩაუტარდათ
სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს ორგანიზებით და USAID/REAP ის ხელშეწყობით "ერთიანი აგროპროექტის" ბენეფიციარებს ჩაუტარდათ ტრენინგი ფინანსურ მენეჯმენტში (ფინანსური უწყისები (ბალანსის უწყისი, მოგება ზარალის უწყისი, ფულის მოძრაობის უწყისი), მართველობითი ფინანსები, ცვლადი, ფიქსირებული და საფეხურებრივი ხარჯები, თვითღირებულების დათვლის მეთოდები და ა.შ.). ტრენინგს სხვდასხვა სასოფლო-სამეურნეო კომპანიების წარმომადგენლები დაესწრნენ. სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო დაინტერესებულ პირებს სთავაზობს არა მხოლოდ პროექტების ფინანსურ თანდაფინანსებას, არამედ ტექნიკურ მხარდაჭერასაც, რომელიც მათ საქმიანობაში დაეხმარება. აღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში ბენეფიციარებს შესაძლებლობა ჰქონდათ აემაღლებინათ კვალიფიკაცია, რაც სამომავლოდ მათი საქმიანობის ეფექტურობას განაპირობებს
18 თებერვალი