სიახლეების გამოწერა
გამოწერა
გამოწერის გაუქმება
გამოწერის გაუქმება
გაუქმება
სიახლეების გამოწერა
შიდა ქართლის რეგიონში კიდევ ერთი ახალი ბაღი გაშენდა

ასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ დოესში, სახელმწიფო პროექტის დანერგე მომავალი ფარგლებში, კოოპერატივმა დოესმა ახალი ინტენსიური კაკლის ბაღი გააშენა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს დირექტორის მოადგილემ გიორგი ჯიბლაძემ, შიდა-ქართლის გუბერნატორის მოადგილესთან ნუგზარ სამხარაძესთან და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად პროექტში მონაწილე ერთ-ერთი ბენეფიციარის, რკ დოესის ბაღი მოინახულა, რომელიც პროექტში 2017 წელს ჩაერთო და 20 ჰექტარზე კაკლის ბაღის გაშენებისთვის და სარწყავი სისტემის მოწყობისთვის 97,000 ლარის სახელმწიფო დაფინანსება მიიღო. მიღებული დაფინანსებიდან 40,000 ლარი ნერგებისთვის, ხოლო 57,000 ლარი წვეთოვანი სისტემებისთვის იყო განკუთვნილი.

აღსანიშნავია ის ფაქტიც რომ, კოოპერატივი დოესი კიდევ ერთი სახელმწიფო პროექტის, აგროწარმოების ხელშეწყობის პროგრამის ბენეფიციარია, პროექტის ფარგლებში მეპაიეებმა შეიძინეს სასოფლო-სამეურნეო ტრაქტორი, რომლის ღირებულების 40% სახელმწიფო თანდაფინანსებაა და შეადგენს 19,950 ლარს. საქართველოს მასშტაბით, დაფინანსებულია ხეხილის ახალი ბაღების გაშენება 6,773 ჰექტარზე, ხოლო სახელმწიფო თანადაფინანსების მოცულობა 36.5 მილიონ ლარს აღემატება.

სახელმწიფოს ფინანსურმა მხარდაჭერამ მეწარმეებს დამატებითი ბიძგი მისცა, წარმოების განვითარება-გაფართოებისთვის. სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო ახორციელებს ერთიან აგროპროექტს, რომელიც გათვლილია გრძელვადიან განვითარებაზე და მისი მიზანია ისეთი გარემოს შექმნა, რომელიც ხელს შეუწყობს სოფლის მეურნეობაში კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას, მაღალხარისხიანი პროდუქციის წარმოების სტაბილურ ზრდას, სურსათის უვნებლობის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვას.

30 მარტი
სოფლის განვითარების პროგრამის მწვანე გრანტების კომპონენტში განაცხადების მიღება დაიწყო