სიახლეების გამოწერა
გამოწერა
გამოწერის გაუქმება
გამოწერის გაუქმება
გაუქმება
სიახლეების გამოწერა
აგროდიზელით ხელშეწყობის პროგრამა
აგროდიზელი
აგროდიზელით ხელშეწყობის პროგრამა
აგროდიზელით ხელშეწყობის პროგრამაში განაცხადების მიღება შეჩერებულია.

 

*პროგრამით მოსარგებლეთა ბაზის საბოლოო განახლება განხორციელდა:

სასოფლო სამეურნეო მიწის მფლობელებისთვის - 2021 წლის 28 იანვრის მდგომარეობით

სახელმწიფოსგან/მუნიციპალიტეტისგან/აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისგან ან/და მათთან აფელირებული პირებიდან სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების იჯარით გაცემის შემთხვევაში - 2021 წლის 20 აპრილის მდგომარეობით.

პროგრამის ფარგლებში დიზელის საწვავის შეღავათიან ფასად შეძენას შეძლებენ საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში რეგისტრირებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 0,25ჰა-დან ფართობის მიწის ნაკვეთის (გარდა საძოვრის კატეგორიისა) მფლობელი ფიზიკური და იურიდიული პირები. ასევე ფიზიკური და იურიდიული პირები რომლებიც სახელმწიფოსგან/მუნიციპალიტეტისგან/აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისგან ან/და მათთან აფელირებული პირებისგან იჯარით აქვთ აღებული 0,25ჰა-დან ფართობის მიწის ნაკვეთის (გარდა საძოვრის კატეგორიისა).

საწვავის ლიმიტი 1 ჰექტარზე 150 ლიტრის ოდენობით განისაზღვრა. ხოლო ბენეფიციარებს ვისაც საკუთრებაში ან/და იჯარით აქვთ აღებული 100 ჰა-ზე მეტი ფართის მიწის ნაკვეტები, მათი ლიმიტი შეადგენს 15,000 ლიტრს. პროგრამის ბენეფიციარები აგროტექნიკური სამუშაოებისთვის  საჭირო დიზელის საწვავს, ბაზარზე არსებულთან შედარებით, მნიშვნელოვნად დაბალ ფასად იყიდიან.

2021 წლის 1 დეკემბრიდან დიზელის საწვავის ფასი ავტოგასამართ სადგურებზე შეადგენს 2.66 ლარს, ბაზებში - 2.62 ლარს. 

პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს პირველადი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოების ზრდას, რაც, თავის მხრივ, სასურსათო უზრუნველყოფასა და პროდუქციის თვითღირებულებაზე დადებითად აისახება.

 

 

მიიღეთ აგრო დიზელის ბარათი ონლაინ

WWW.MY.MEPA.GOV.GE