სიახლეების გამოწერა
გამოწერა
გამოწერის გაუქმება
გამოწერის გაუქმება
გაუქმება
სიახლეების გამოწერა
შეღავათიანი აგროკრედიტი
პროექტის შესახებ
 • შეღავათიანი აგროკრედიტი
 • შეღავათიანი აგროკრედიტი საბრუნავი საშუალებებისთვის
  • ერთწლოვანი კულტურების დაფინანსების ქვეკომპონენტი
  • ყურძნის გადამამუშავებელი საწარმოები
  • ყურძნის გადამამუშავებელი საწარმოები, რომლებიც ყურძნის შეძენას მოახდენენ სპირტის წარმოების მიზნით
  • ქვეკომპონენტი არასტანდარტული ვაშლის შემსყიდველი საწარმოებისთვის
 • შეღავათიანი აგროკრედიტი ძირითადი საშუალებებისთვის
  • ქვეკომპონენტი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების და ხე-ტყის დამამზადებელი მექანიზაციისთვის
  • ქვეკომპონენტი ახალი მრავალწლოვანი კულტურების გაშენებისათვის
  • ქვეკომპონენტი სასურსათო და ენერგო ეფექტური მრეწველობის დაფინანსებისთვის
 • მეორადი უზრუნველყოფის კომპონენტი საბრუნავი საშუალებებისათვის
 • შეღავათიანი აგროლიზინგი
  • ლიზინგის ქვეკომპონენტი სასურსათო და ენერგო ეფექტური მრეწველობის დაფინანსებისათვის
  • ქვეკომპონენტი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების და ხე-ტყის დამამზადებელი მექანიზაციისთვის
 • შეღავათიანი აგროკრედიტის/შეღავათიანი აგროლიზინგის პირობები თანადაფინანსების პროექტისთვის
 • ტერმინთა განმარტება
 • იხილეთ ხშირად დასმული შეკითხვები
შეღავათიანი აგროკრედიტი

პროექტი ინიცირებულია საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ და 2013 წლის 27 მარტიდან ახორციელებს სოფლის განვითარების სააგენტო.

პროექტის მიზანია სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების, გადამმუშავებელი და შენახვა-რეალიზაციის საწარმოო პროცესებისათვის ხელშეწყობა ფიზიკური და იურიდიული პირების იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით უზრუნველყოფის გზით. 

პროექტის ფარგლებში სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების, გადამამუშავებელი და შენახვა-რეალიზაციის მიმართულების საწარმოები საფინანსო ინსტიტუტებისგან მიიღებენ შეღავათიან აგროკრედიტს/აგროლიზინგს ძირითადი და საბრუნავი საშუალებებისთვის. 

პროექტის ფარგლებში სესხი გაიცემა მხოლოდ იმ პირებისთვის, რომლებიც აკმაყოფილებენ პროექტით განსაზღვრულ პირობებს.

„შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის“ ფარგლებში აგრო კრედიტებს გასცემენ პროექტში მონაწილე კომერციული ბანკები და საფინანსო ინსტიტუტები, სოფლის განვითარების სააგენტოს მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად. ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო არ მონაწილეობს საკრედიტო განაცხადის დამუშავების და კრედიტის გაცემის პროცესში

„შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტი“ მოიცავს შემდეგ კომპონენტებს:

1. შეღავათიანი აგროკრედიტი საბრუნავი საშუალებებისთვის;

2. შეღავათიანი აგროკრედიტი ძირითადი საშუალებებისთვის;

3. შეღავათიანი აგროლიზინგი 

შეღავათიანი აგროკრედიტი - განკარგულება

ქალაქ ბაქოში გამართულ საერთაშორისო გამოფენაზე CASPIAN AGRO 2022 ქართულმა კომპანიებმა დამთვალიერებლებს საკუთარი პროდუქცია წარუდგინეს