სიახლეების გამოწერა
გამოწერა
გამოწერის გაუქმება
გამოწერის გაუქმება
გაუქმება
სიახლეების გამოწერა
გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი
სასოფლო სამეურნეო პროდუქტების გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსება
 • გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი
 • გადამამუშავებელი საწარმოების კომპონენტი
  • პირობები
  • შესაბამისობის კრიტერიუმები
  • ეტაპები და წარმოსადგენი დოკუმენტაცია
 • შემნახველი საწარმოების კომპონენტი
  • პირობები
  • შესაბამისობის კრიტერიუმები
  • ეტაპები და წარმოსადგენი დოკუმენტაცია
 • იხილეთ ხშირად დასმული შეკითხვები
ავტორიზაცია
რეგისტრაცია
გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი
გადამამუშავებელი საწარმოების კომპონენტში განაცხადები მიიღება 2021 წლის 20 აპრილის 10 საათიდან, 4 მაისის 24 საათამდე, ხოლო შემნახველი საწარმოების კომპონენტში განაცხადები მიიღება 2021 წლის 13 მაისის 10 საათიდან, 28 მაისის 24 საათამდე ელექტრონული ფორმით (ვებ გერდის rda.gov.ge მეშვეობით). პროექტი ინიცირებულია საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ და ახორციელებს სოფლის განვითარების სააგენტო სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით.

რეგისტრაციისთვის გადადით ბმულზე : enterprise.rda.gov.ge