სიახლეების გამოწერა
გამოწერა
გამოწერის გაუქმება
გამოწერის გაუქმება
გაუქმება
სიახლეების გამოწერა
სასოფლო-სამეურნეო მექანიზაციის თანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამა
სასოფლო-სამეურნეო მექანიზაციის თანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამა
 • სასოფლო-სამეურნეო მექანიზაციის თანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამა
 • პროგრამის პირობები და შესაბამისობის კრიტერიუმები
 • პროგრამის მიზნობრიობები და თანადაფინანსების პირობები
 • პროგრამის ბენეფიციარი, განაცხადის მიღება და განხილვა
 • წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა
 • ბენეფიციარის ვალდებულება
 • იხილეთ ხშირად დასმული შეკითხვები
სასოფლო-სამეურნეო მექანიზაციის თანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამა
პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად საჭიროა სამი ეტაპის გავლა:
 • 1 ეტაპი-პირველადი რეგისტრაცია. პირველადი რეგისტრაციის გავლა დაიწყება 1 სექტემბერს 12:00 საათიდან ვებ-გვერდის მეშვეობით.
 • 2 ეტაპი-განაცხადის გაკეთება. ელექტრონულ პროგრამაში განაცხადების გაკეთებას შეძლებთ 15 სექტემბერს, 12:00 საათიდან, რა დროსაც მოხდება რიგის ნომრის მინიჭება.
 • 3 ეტაპი -დოკუმენტაციის ატვირთვა. პროგრამაში წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ატვირთვა შესაძლებელი იქნება 20 სექტემბერს, 00:01 საათიდან.

 ასევე გასათვალისწინებელია:

 • განაცხადების მიღება შეწყდება განაცხადების დონეზე პროგრამის ბიუჯეტის ამოწურვისას, ხოლო განხილვა მოხდება განაცხადების რიგითობის მიხედვით.
 • თითოეული ეტაპის დაწყებამდე რამდენიმე დღით ადრე, ვებ-გვერდზე განთავსდება განმარტებითი ვიდეო ინსტრუქცია, რათა გასაგები და ადვილი იყოს თითოეული ეტაპის გავლა და ელექტრონული განაცხადის დროული წარმოდგენა პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად.

 პროგრამა ინიცირებულია და მის განხორციელებას კოორდინაციას უწევს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

პროგრამის განმახორციელებელია ა(ა)იპ - სოფლის განვითარების სააგენტო .

პროგრამის ბიუჯეტი - 50 000 000 ლარი.

პროგრამა განხორციელდება საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტში და თვითმმართველ ქალაქში.

პროგრამის მიზანი:
სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

პროგრამის ამოცანა:
სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შესასყიდად საჭირო ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა თანადაფინანსების გზით. 

ქალაქ ბაქოში გამართულ საერთაშორისო გამოფენაზე CASPIAN AGRO 2022 ქართულმა კომპანიებმა დამთვალიერებლებს საკუთარი პროდუქცია წარუდგინეს