გიორგი ჯიბლაძე

გიორგი ჯიბლაძე

ბიოგრაფია

2017 წ.-დან - დირექტორის მოადგილე -  ა(ა)იპ ,,სოფლის განვითარების სააგენტო"

2013-2017 წ.წ. - შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის მენეჯერი; პროექტის მენეჯერის მოადგილე - ა(ა)იპ ,,სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო"

2011-2013 წ.წ. -  დირექტორი - შპს ,,GI Group"

2006-2010 წ.წ. -  ფილიალ(ებ)ის მმართველი; აგრო დაკრედიტების ჯგუფის უფროსი; ბიზნეს დაკრედიტების ექსპერტი - სს ,,ბანკი კონსტანტა" (TBC კონსტანტა)

2002-2006 წ.წ. -  საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი; საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერი; ეკონომისტ-მენეჯერი - სს ,,თბილავიამშენის ავიაკომპანია"

განათლება/უნარჩვევები

  • იაპონიის Asia Pacific University-ის სოფლის განვითარების სასერთიფიკატო პროგრამის კურსდამთავრებული
  • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საავიაციო სასწავლო სამეცნიერო ინსტიტუტის საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაციის მაგისტრი
  • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების და საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტის ბაკალავრი