ნატალია ხარატიშვილი

ნატალია ხარატიშვილი

ბიოგრაფია

2022 წლიდან - დირექტორის მოადგილე - ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო

2014-2022 წ.წ. -  პროექტების საოპერაციო დეპარტამენტის უფროსი; აგროდაზღვევის პროგრამის მენეჯერი; ტექნიკური დახმარების სამსახურის უფროსი; სტანდარტების სამსახურის უფროსი - ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო

2014 წ. - ოპერაციული დირექტორი - შპს „კამარა ექსპრესი“ 

2012 წ. –  საოპერაციო რისკების მართვის დეპარტამენტის უფროსი - „ლიბერთი ბანკი“

2010 – 2012 წ.წ. – ხარისხის მართვის და ქსელის ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსი - „კორ სტანდარტ ბანკი“ 

2007-2010 წ.წ. –  ხარისხის მართვის დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი - „ბანკი რესპუბლიკა“ - ჯგუფი სოსიეტე ჟენერალი

2003-2007 წ.წ. - ფიზიკური პირების ანგარიშის გახსნისა და დეპოზიტების მომსახურების ჯგუფის უფროსი; დეპოზიტების მენეჯერი -  ,,თიბისი ბანკი" -

2001-2022 წ.წ. –  თარჯიმანი - „შტრაბაგი საქართველო“

1998 – 2000 წ.წ. –  დირექტორი - „ნეკერმან პლუსი“

1997-1998 წ.წ. – მენეჯერი - „ალკონ კომ სერვისი“. ნეკერმანის განყოფილება 

1996-1997 წ.წ. –  თარჯიმანი - „საქინპექსი“ 

 

განათლება/უნარჩვევები

  • თბილისის ტექნიკური უნივერსიტეტის ეკონომიკურ-იურიდიული გერმანულენოვანი ფაკულტეტი
  • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გერმანული ენისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი