დავით წითლიძე

დავით წითლიძე

ბიოგრაფია

2023 წ.-დან - დირექტორი - ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო

2022-2023 წ.წ. - მინისტრის მრჩეველი - საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

2019-2022 წ.წ. - გენერალური დირექტორი - შპს „საქართველოს მელიორაცია“

2018-2019 წ.წ - გენერალური დირექტორის მრჩეველი - შპს „საქართველოს მელიორაცია“

2014 წ.-დან - დირექტორი - შპს „კონტინენტალ ჯორჯია“

2008-2019 წ.წ. - პარტნიორი - საკონსულტაციო ჯგუფი „Real Consulting“

2006-2007 წ.წ. - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე

2006 წ. - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მრჩეველი

2005-2006 წ.წ. - დირექტორი - საკონსულტაციო კომპანია Consulting Group

2004 წ. - იურიდიული სამსახურის უფროსი - შპს საქართველოს რკინიგზა

2002-2004 წ.წ. - იურიდიული სამმართველოს უფროსი - მიწის მართვის სახელმწიფო დეპარტამენტი

2002 წ. - იურისტი - სს საქართველოს სახალხო ბანკი

2002 წ. - იურიდიული დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი - საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

2001-2002 წ.წ. - მრჩეველი - საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სააღსრულებო დეპარტამენტი

 

განათლება/უნარჩვევები

  • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტურა
  • ი. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასპირანტურა
  • თბილისის პოლიტიკური აკადემია, პოლიტოლოგიის ფაკულტეტი. 
  • ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი

 

სამეცნიერო ნაშრომი

„ნიდერლანდების სამართლებრივი სისტემა“ კრებული „საზღვარგარეთის ქვეყნების კონსტიტუციური სამართალი“ (2001 წ. რედაქტორი. ო. მელქაძე)