გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი

გადამამუშავებელი საწარმოების კომპონენტში განაცხადების მიღება განახლდება 2024 წლის 9 ივლისის 12:00 საათიდან. განაცხადები მიიღება 19 ივლისის 18:00 საათამდე.

კომპონენტი ითვალისწინებს გადამამუშავებელი ახალი საწარმოების შექმნით დაინტერესებული კომპანიებისათვის (მათ შორის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისათვის) ფინანსური დახმარების გაწევას;

ფინანსური დახმარება ითვალისწინებს :

წარმოდგენილი პროექტის ჯამური ღირებულება უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 250,000 ლარს.

პოტენციური ბენეფიციარის თანამონაწილეობას შეიძლება წარმოადგენდს, საკუთარი სახსრები ან კრედიტი, (მათ შორის შეღავათიანი აგროკრედიტი/ლიზინგი) .

სესხის ან ლიზინგით სარგებლობის შემთხვევაში, ბენეფიციარს უნდა ჰქონდეს დამტკიცებული სესხი ან ლიზინგი, შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტში მონაწილე საფინანსო ან სალიზინგო დაწესებულების მიერ. 

პროექტები, რომლებიც განხორციელდება მაღალმთიანი დასახლებებისა და გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში ან რომელსაც განახორციელებს სასოფლო-სამეურნეო სტატუსის მქონე კოოპერატივი, თანადაფინანსება განისაზღვრება პროექტის ჯამური ღირებულების არაუმეტეს 40%-ით, არაუმეტეს 350,000 ლარი.

პროექტის ფარგლებში, თანადაფინანსება გაიცემა მხოლოდ ძირითადი საშუალებების შესაძენად ან შესაქმნელად მათ შორის შესაძლებელია იყოს საწარმოს სპეც.ტექნიკითა და წარმოების შესაბამისი კომუნიკაციებით უზრუნველყოფა.

კომპონენტი არ ითვალისწინებს ავტოსატრანსპორტო საშუალებების თანადაფინანსებას. 

სხვა სიახლეები

ყველას ნახვა
სოფლის განვითარების სააგენტოსა და ლიეტუვის ეროვნული გადამხდელი სააგენტოს წარმომადგენლებს შორის შეხვედრა გაიმართა

სოფლის განვითარების სააგენტოსა და ლიეტუვის ეროვნული გადამხდელი სააგენტოს წარმომადგენლებს შორის შეხვედრა გაიმართა

სამუშაო შეხვედრაზე, რომელსაც  სოფლის განვითარების სააგენტოს დირექტორის...
სოფლის განვითარების სააგენტოს დელეგაცია პროექტის „„პროფესიული განათლების მოდერნიზება საქართველოს სოფლის მეურნეობაში (VET)“ ფარგლებში,   სამუშაო ვიზიტით ესპანეთის სამეფოში იმყოფებოდა

სოფლის განვითარების სააგენტოს დელეგაცია პროექტის „„პროფესიული განათლების მოდერნიზება საქართველოს სოფლის მეურნეობაში (VET)“ ფარგლებში, სამუშაო ვიზიტით ესპანეთის სამეფოში იმყოფებოდა

ვიზიტის ფარგლებში, სოფლის განვითარების სააგენტოს დირექტორმა დავით წითლიძემ,...