ფერმერებს ერთობლივი საქმიანობისთვის საჭირო რესურსების გაერთიანებით ეძლევათ შესაძლებლობა შეამცირონ ხარჯები, გაზარდონ პროდუქციის რაოდენობა, გაამჯობესონ ხარისხი და რეალიზაციის შედეგად მიიღონ მეტი მოგება.