სიახლეების გამოწერა
გამოწერა
გამოწერის გაუქმება
გამოწერის გაუქმება
გაუქმება
სიახლეების გამოწერა
პროგრამებში/პროექტებში მონაწილეობის მსურველებმა განაცხადები უნდა წარმოადგინონ მხოლოდ ქართულ ენაზე.
რატომ უნდა დარეგისტრირდეთ my.mepa.gov.ge-ზე ?
დანერგე მომავალი
ტექნიკური დახმარების სახელმწიფო პროგრამა
სასოფლო-სამეურნეო მექანიზაციის თანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამა
მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის სახელმწიფო პროგრამა
შეღავათიანი აგროკრედიტი
ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის პროგრამა
აგროდიზელით ხელშეწყობის პროგრამა
აგროდაზღვევა
მწვანე საგრანტო პროგრამა
სოფლის განვითარების პროგრამასაგრანტო თანადაფინანსება არასასოფლო-სამეურნეო საქმიანობისთვისპროგრამა ხორციელდება ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ENPARD III პროგრამის ფარგლებში, გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით.
კახეთის რეგიონში სეტყვის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება
არასტანდარტული ვაშლის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობის პროგრამა
გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამები
ხორბლის ფქვილის სუბსიდირების სახელმწიფო პროგრამა