სოფლის განვითარების სააგენტოს პროგრამებით განსაზღვრული ნებისმიერი დოკუმენტის მიღება ხორციელდება ელექტრონული ფორმით ელ. ფოსტის მისამართზე: document@rda.gov.ge