ონლაინ პორტალის - my.mepa.gov.ge საშუალებით გთავაზობთ დისტანციური მომსახურეობის სერვისს. სოფლის მეურნეობის დარგით დაინტერესებულ ნებისმიერ პირს, პორტალზე რეგისტრაციის შემდეგ, აქვს შესაძლებლობა დისტანციურად მიიღოს მონაწილეობა მიმდინარე პროგრამა/პროექტებში.