ელექტრონული ბიბლიოთეკა გაძლევთ საშუალებას გაეცნოთ  თანამედროვე სამეცნიერო ლიტერატურას. 

პლატფორმაზე განთავსებულია ღონისძიებების კალენდარი, სადაც ეტაპობრივად აისახება დაგეგმილი ღონისძიებები და თითოეულ ფერმერს აქვს საშუალება მონაწილეობა მიიღოს ღონისძიებებსა თუ ტრენინგებში.

სადემონსტრაციო ნაკვეთების გვერდი მოიცავს სადემონსტრაციო ნაკვეთისა და  დაგეგმილი ღონისძიების შესახებ ინფორმაციას.