გიორგი ფანცულაია

გიორგი ფანცულაია

ბიოგრაფია

2021 წლიდან -  დირექტორის პირველი მოადგილე - ა(ა)იპ ,,სოფლის განვითარების სააგენტო"

2018-2021 წ.წ. -  თავმჯდომარის მოადგილე - სსიპ ,,დაცული ტერიტორიების სააგენტო"

2012-2018 წ.წ. - საწარმოთა მართვის სამსახურის უფროსი; ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსის მოადგილე; საწარმოთა მართვის მენეჯერი - ა(ა)იპ ,,სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო"

2005-2012 წ.წ. - დარგობრივი ეკონომიკის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი; ფინანსური ანალიზის ჯგუფის მთავარი სპეციალისტი - სსიპ ,,საწარმოთა მართვის სააგენტო"

2004-2005 წ.წ. - კონომიკური განყოფილების უფროსი ეკონომისტი - სს ,,საქართველოს ელექტროკავშირი"

განათლება/უნარჩვევები

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიკროეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტის ბაკალავრი