სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი ,,მეგრული ჩაი 2018"

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივმა, ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის პროგრამის ფარგლებში, 2018 წელს, სამეგრელოს რეგიონში, აღადგინა 10 ჰა-ზე გაშენებული ჩაის პლანტაცია. სახელმწიფო თანადაფინანსება 20 ათას ლარზე მეტს შეადგენს. 

 ბენეფიციარმა, ასევე ისარგებლა პროექტით ,,შეღავათიანი აგროკრედიტი", მიღებული სესხით პლანტაციის შემოღობვა უზრუნველყო.

სხვა ისტორიები

ყველას ნახვა
მეთხილე ფერმერი გვიყვება თხილის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში მიღებულ დახმარებაზე

მეთხილე ფერმერი გვიყვება თხილის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში მიღებულ დახმარებაზე

ფერმერი, როინ შენგელია, ზუგიდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ შამგონადან, გვიყვება...
საქართველოში ერთადერთი საწარმო, რომელიც ხილისა და ბოსტნეულის ცივად დაწურულ, ორგანულ წვენებს აწარმოებს

საქართველოში ერთადერთი საწარმო, რომელიც ხილისა და ბოსტნეულის ცივად დაწურულ, ორგანულ წვენებს აწარმოებს

კომპანიამ, ,,ჯორჯიაზ ნეიჩრლ”, სახელმწიფოს მხარდაჭერით შექმნა ხილისა და...