პროგრამებში/პროექტებში მონაწილეობის მსურველებმა განაცხადები უნდა წარმოადგინონ მხოლოდ ქართულ ენაზე.

დონორები

სოფლის განვითარების სააგენტოს მხარდამჭერი დონორი ორგანიზაციები

Undp - გაეროს განვითარების პროგრამა

Undp - გაეროს განვითარების პროგრამა

ENPARD - სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამა

ENPARD - სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამა

USAID - აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო

USAID - აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო

IFAD - სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი

IFAD - სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი

FAO - გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია

FAO - გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია

JICA - იაპონიის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტო

JICA - იაპონიის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტო

UN Women - გაეროს ქალთა ორგანიზაცია

UN Women - გაეროს ქალთა ორგანიზაცია

GIZ - გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება

GIZ - გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება