• ვის შეუძლია პროექტში მიიღოს მონაწილეობა?

  პროექტში მონაწილეობის მიღება შეუძლია საქართველოს მოქალაქე ფიზიკურ პირს ან საქართველოში რეგისტრირებულ მეწარმე ფიზიკურ/იურიდიულ პირს.

 • დაფინანსდება თუ არა ტექნიკის ნაწილები?

  პროგრამის ფარგლებში, ტექნიკის ნაწილები არ ფინანსდება. 

 • სად და როგორი ფორმით უნდა წარვადგინო განაცხადი?

  განაცხადების წარმოდგენა ხორციელდება მხოლოდ ელექტრონულად, ვებგვერდის საშუალებით.

 • განაცხადთან ერთად რა დოკუმენტები უნდა წარმოვადგინო?

  განაცხადთან ერთად დოკუმენტების წარმოდგენა არ არის საჭირო.

 • როდის უნდა წარმოვადგინო დოკუმენტები?

  განაცხადის შემოტანიდან 5 დღის განმავლობაში ვალდებული ხართ, ვებგვერდის საშუალებით ატვირთოთ დოკუმენტები.

 • რომელი დოკუმენტები უნდა წარმოვადგინო?
 • განაცხადზე გადაწყვეტილება რა ფორმით მეცნობება?

  გადაწყვეტილება შეგიძლიათ იხილოთ ვებგვერდზე, პირად ანგარიშზე ავტორიზაციის შემდეგ.  

 • როდის არის განაცხადების შემოტანა შესაძლებელი?

  განაცხადების მიღების დრო განთავსებულია ვებგვერდზე.

 • როდის სრულდება განაცხადების მიღება?

  განაცხადების მიღება სრულდება პროგრამის ფარგლებში განსაზღვრული ბიუჯეტის ამოწურვის შემდეგ.

 • როგორ უნდა მოვიქცე განაცხადის უარყოფის შემთხვევაში?

  იმ შემთხვევაში თუ მოცემულ მომენტში ხელმისაწვდომია პროგრამის ბიუჯეტი, შეგიძლიათ შემოიტანოთ ახალი განაცხადი.