პროგრამებში/პროექტებში მონაწილეობის მსურველებმა განაცხადები უნდა წარმოადგინონ მხოლოდ ქართულ ენაზე.

ენერგოეფექტური ღუმელების თანადაფინანსება

კომპონენტის ფარგლებში, ენერგოეფექტური ღუმელების შეძენით დაინტერესებულ პირებს შესაძლებლობა აქვთ მიიღონ თანადაფინანსება. 

თანადაფინანსება შეადგენს ღუმელის ღირებულების არაუმეტეს 30%-ს, მაგრამ არაუმეტეს 300 ლარს.

პროგრამის ფარგლებში, დაფინანსდება ის ენერგოეფექტური ღუმელები, რომლებიც დააკმაყოფილებენ განსაზღვრულ  კრიტერიუმებს (პარამეტრებს). 

ენერგოეფექტური ღუმელების მწარმოებლების/მიმწოდებლების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე.

პროგრამა ითვალისწინებს ერთ შინამეურნეობაზე მხოლოდ ერთი ენერგოეფექტური ღუმელის თანადაფინანსებას, რასაც უნდა ადასტურებდეს ბენეფიციარი განაცხადის წარმოდგენისას.

 

სიახლეები

კახეთის რეგიონში ენერგოეფექტური ღუმელების თანადაფინანსების პროგრამის პრეზენტაცია გაიმართა

კახეთის რეგიონში ენერგოეფექტური ღუმელების თანადაფინანსების პროგრამის პრეზენტაცია გაიმართა

პროგრამის წარდგენის ღონისძიებას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის...