პროგრამებში/პროექტებში მონაწილეობის მსურველებმა განაცხადები უნდა წარმოადგინონ მხოლოდ ქართულ ენაზე.

ეტაპები და წარმოსადგენი დოკუმენტაცია

ვალდებულებების შესრულების დადასტურება უნდა მოხდეს საექსპერტო/აუდიტორული დასკვნით.

განაცხადები მიიღება ელექტრონული ფორმით, რისთვისაც უნდა დარეგისტრირდეთ ვებგვერდზე.  მართვის პანელში აირჩევთ გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტს, შემნახველი საწარმოების კომპონენტს, შეავსებთ განაცხადის ფორმის ველებს და ატვირთავთ თანმდევ დოკუმენტებს.

ელექტრონულ პროგრამაში განაცხადთან ერთად აუცილებელია წარმოდგენილი იყოს ყველა ჩამოთვლილი დოკუმენტის PDF ვერსია.

თანადაფინანსების ხელშეკრულების გაფორმებამდე პოტენციური ბენეფიციარი ვალდებულია საექსპერტო/საშემფასებლო/აუდიტორული დასკვნის, ნოტარიულად დამოწმებული ინვოისების თარგმანი (უცხო ენოვანი ინვოისების არსებობის შემთხვევაში) და დამფუძნებელთა/მეპაიეთა კრების ოქმის ორიგინალი დოკუმენტი წარმოადგინოს სააგენტოს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის საქმისწარმოების სამსახურის ან/და სააგენტოს რეგიონებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის რეგიონული სამსახურ(ებ)ის მეშვეობით.

იმ შემთხვევაში, თუ განაცხადი ან/და თანმდევი დოკუმენტაცია წარმოდგენილი იქნება არასრულყოფილად/ხარვეზებით განაცხადი იქნება უარყოფილი,  ხარვეზის აღმოფხვრის შემდეგ განაცხადი თავიდან მოხვდება რიგში.  

 

წარმატების ისტორიები

სიახლეები

სოფლის განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით, სამეგრელოს  რეგიონში, ლურჯი მოცვის შემნახველი და  გადამმუშავებელი  ახალი საწარმო ამოქმედდა

სოფლის განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით, სამეგრელოს რეგიონში, ლურჯი მოცვის შემნახველი და გადამმუშავებელი ახალი საწარმო ამოქმედდა

ქალაქ ხობში, თანამედროვე სტანდარტებით  აღჭურვილი საწარმოს მოსაწყობად ...
სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში 216  გადამმუშავებელი და შემნახველი  საწარმოს შექმნა დაფინანსდა

სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში 216 გადამმუშავებელი და შემნახველი საწარმოს შექმნა დაფინანსდა

საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონის პროექტით,...
2023 წელს სახელმწიფო გააგრძელებს გადამმუშავებელი და შემნახველი სექტორის განვითარების ხელშეწყობას

2023 წელს სახელმწიფო გააგრძელებს გადამმუშავებელი და შემნახველი სექტორის განვითარების ხელშეწყობას

პირველადი პროდუქციის წარმოების ზრდის პარალელურად, კვლავ მზარდია მოთხოვნა...
გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტის, გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსების კომპონენტი

გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტის, გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსების კომპონენტი

გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტის,...
სახელმწიფოს ფინანსური მხარდაჭერით, კომპანიამ „გოლდენ ფარმს“  ლურჯი მოცვის ბაღი 16 ჰექტარზე გააშენა და  სამაცივრე მეურნეობა მოაწყო

სახელმწიფოს ფინანსური მხარდაჭერით, კომპანიამ „გოლდენ ფარმს“ ლურჯი მოცვის ბაღი 16 ჰექტარზე გააშენა და სამაცივრე მეურნეობა მოაწყო

სახელმწიფოს ფინანსური მხარდაჭერით, კომპანიამ „გოლდენ ფარმს“ ...
სოფლის განვითარების სააგენტოსა და USAID-ის მხარდაჭერით, თელავის მუნიციპალიტეტში კიდევ ერთი ახალი  საწარმო ამოქმედდა

სოფლის განვითარების სააგენტოსა და USAID-ის მხარდაჭერით, თელავის მუნიციპალიტეტში კიდევ ერთი ახალი საწარმო ამოქმედდა

სოფლის განვითარების სააგენტოს დირექტორი დავით წითლიძე და  USAID-ის...